TEORIE – Reprezentarea numerelor naturale pe axa

1872
Published on Nov 06, 2014 by autor

Clasa a V-a – Cap. Numere naturale – Reprezentarea numerelor naturale pe axa TEORIE

Definiție:
O dreaptă pe care am fixat un punct O, numit origine, un segment OU numit unitate de măsură și un sens pozitiv (sensul indicat de săgeată) se numește axa numerelor.

Astfel, fiecărui punct de pe axă îi corespunde un număr natural. Acest număr se numește coordonata (abscisa) punctului.

Pentru a reprezenta pe axă un număr natural n, oarecare, măsurăm pe axă, de la punctul O și în sens pozitiv, n unități de măsură. Despre punctul T, astfel obținut, spunem că are coordonata n.

În figură, O are coordonata 0, U are coordonata 1, A are coordonata 2, C are coordonata 4 etc.

 

Category Tag

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.

  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest